Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości

Całkowite uniknięcie egzekucji z nieruchomości jest niekiedy możliwe, łatwiej jednak odwlec w czasie zajęcie nieruchomości przez komornika. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, osoby mniej zamożne mogą się przy tym starać o darmową pomoc prawną (zazwyczaj udzielaną przez prawników działających przy urzędach gmin). Także na własną rękę stosować możemy pewne sztuczki prawne, które pozwolą nam na całkowite uniknięcie licytacji komorniczej lub jej odwleczenie.

Sposoby na uniknięcie egzekucji z nieruchomości

Jednym ze sposobów na uniknięcie egzekucji z nieruchomości jest darowizna. Mieszkanie, dom lub ziemię możemy przekazać nieodpłatnie członkowi najbliższej rodziny, co całkowicie zabezpiecza nieruchomość przed egzekucją komorniczą. Nie zwalnia nas to jednak oczywiście z odpowiedzialności finansowej, pozytywnym skutkiem takiego działania jest samo zabezpieczenie ziemi lub lokalu. Stosunkowo duże możliwości uniknięcia egzekucji komorniczej mamy przed wszczęciem postępowania – chodzi tu przede wszystkim o możliwość ugody z wierzycielami. Jeśli przyczyną grożącej nam egzekucji są zaległości podatkowe, możemy zwrócić się o rozłożenie ich na raty, a nawet o całkowite ich umorzenie. Jeśli przyczyną są zaległości w spłacie rat kredytu za nieruchomość, możemy starać się w banku o urlop kredytowy lub umorzenie odsetek, Egzekucja i sprzedaż mieszkania to problem dla banków, instytucje finansowe stosunkowo chętnie godzą się więc na takie rozwiązania. Unikajmy natomiast spłacania kredytów innymi kredytami: łatwo wpaść w ten sposób w spiralę zadłużenia.

Uniknięcie egzekucji z nieruchomości po wszczęciu postępowania

Podstawowym sposobem uniknięcia egzekucji z nieruchomości po wszczęciu postępowania jest wniesienie zarzutu. Warto wnieść zarzut nawet w sytuacji, gdy nie ma on silnego uzasadnienia: zarzut musi być rozpatrzony, co pozwala nam na odwleczenie postępowania w czasie. Zarzut warto wnieść zwłaszcza w sytuacji, gdy egzekucja jest środkiem niewspółmiernym w stosunku do wysokości obciążeń. Przed rozpatrzeniem zarzutu sąd musi uzyskać stanowisko wierzyciela: także wobec stanowiska wierzyciela możemy wnieść zażalenie. Skargi możemy wnosić również ze względu na nadmierną przewlekłość lub niewłaściwy przebieg postępowania egzekucyjnego, zazwyczaj nie powodują one jednak jego przerwania. Mamy także możliwość niezgodzenia się na wycenę nieruchomości przedstawioną przez biegłych, musimy jednak w tym przypadku postarać się o uzyskanie własnej wyceny. Inną, zbliżoną do darowizny możliwością jest ustanowienie służebności mieszkania, często połączona z przeniesieniem własności na jakąś inną osobę. Nie gwarantuje nam to zachowania własności nieruchomości, ustanawia jednak niezbywalne prawo do zamieszkiwania w niej. Zaletą odwlekania postępowania jest także możliwość odkupu naszej nieruchomości za niewielką część jej ceny w sytuacji, gdy zniecierpliwiony wierzyciel sprzedaje ją tanio. W skrajnych sytuacjach odwlekanie postępowania może doprowadzić nawet do przedawnienia się długu.

Artykuł został przygotowany we współpracy z firmą GRB Nieruchomości zajmującej się skupem nieruchomości za gotówkę:
https://grb-nieruchomosci.pl/