Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie mieszkania?

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie mieszkania?

Mieszkanie, to bez wątpienia zdecydowanie najbardziej wartościowy składnik, jaki zalicza nie do naszego majątku. To wszystko sprawia, że jeżeli je utracimy wraz z całym dobytkiem, to może być to naprawdę bardzo ciężkie dla całych naszych finansów. W takim właśnie wypadku, bardzo dobrze sprawdzi się dobra polisa, która będzie stanowiła ochronę dla naszego mieszkania. Zatem, koniecznie powinniśmy wiedzieć, dlaczego właściwie warto wybrać takie ubezpieczenie i czym się kierować przy jego wyborze.

Na czym polega ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenia mieszkania, czyli tak zwana polisa mieszkaniowa, to po prostu ubezpieczenie mienia, które finansowo zabezpiecza naszą nieruchomość przed ewentualnymi szkodami, jakie mogą nastąpić na skutek zdarzeń losowych, czy też działania osób trzecich. Jeżeli zdecydujemy się na takie właśnie ubezpieczenie, to wówczas na ubezpieczycielu będzie ciążył obowiązek pokrycia strat, które powstały z określonych przyczyn losowych, takich jak na przykład pożar, powódź, czy też kradzież złamanie. Takie właśnie ubezpieczenie sprawia, że chronimy nasz dom, mieszkanie, dom w budowie, czy też przebudowie z jego wyposażeniem oraz wszelkimi przynależnościami. Ubezpieczenie takie jest dobrowolne, ale z wyjątkiem sytuacji, kiedy niezbędny jest zakup polisy mieszkaniowej przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, czy też dana nieruchomość jest częścią gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia wynosi więcej niż 1 hektar. 

Co jest chronione w ramach ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować zarówno mury, elementy stałe, jak również domowe ruchomości. Jeżeli zdecydujemy się na podstawową wersję polisy, to wówczas ochroną będą objęte mury, a więc sama nieruchomość, jak i elementy stałe, czyli wszystko to, co jest stale związane z nieruchomości. Ubezpieczenie akie możemy rozszerza również o ruchomości domowe, a więc całe wyposażenie domu, czy też mieszkania. Możemy także zdecydować się na ubezpieczenie, które obejmuje ochroną rzadziej występujące rzeczy, takie jak na przykład antyki, bądź dzieła sztuki. Takie ubezpieczenia nie można kupić osobno, ponieważ występuje tylko z polisą mieszkaniową. Jeżeli chcemy, aby nasze mieszkanie, czy też dom miały ubezpieczenie całkowite, o tutaj warto zdecydować się na ubezpieczenie mieszkania typu all risk, a wówczas będziemy mieli ochronę od wszystkich ryzyk, które nie są wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie domu, czy też mieszkania jest bardzo ważne szczególnie wówczas, kiedy nasza nieruchomość jest na przykład u stóp góry, czy też znajduje się blisko rzeki.