Szkolenia BHP – co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia BHP – co warto o nich wiedzieć?

Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny pracy, ergonomii, psychologii pracy, ekonomiki pracy oraz technicznego bezpieczeństwa. BHP odnosi się do bezpiecznego świadczenia pracy w warunkach higienicznych. 

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP obejmują obszary z zakresu: pierwszej pomocy, zagrożeń stanu epidemicznego, oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, szkoleń wstępnych, ergonomii pracy, wyposażenia apteczek czy gaśnic przeciwpożarowych. Zakres szkoleń BHP jest bardzo szeroki i podejmuje tematu z pełnego przekroju płaszczyzny przedsiębiorstwa. Szkolenia BHP Warszawa muszą być koniecznie przeprowadzane w zakładach pracy, ponieważ obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie każdego pracownika o podejmowanym przez niego ryzyku oraz potencjalnych zagrożeniach czyhających w zakładzie pracy. Dodatkowo prowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy czy zagrożeń epidemicznych pozwalają doszkalać pracowników zwiększając bezpieczeństwo pracowników przedsiębiorstwa. 

Wstępne szkolenia BHP

Zanim dopuści się do pracy nowozatrudnione osoby należy zorganizować dla nich wstępne szkolenia BHP, czyli instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przez pracodawcę lub pracownika wyznaczonego posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie. Szkolenie wstępne pozwala zdobyć wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia, prawa pracy (kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks karny), pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawnej ewakuacji, przepisów przeciw pożarowych, bezpośrednich zagrożeń zawodowych oraz środowiskowych. Szkolenie BHP powinno się odbyć w dniu rozpoczęcia współpracy z przedsiębiorstwem tj. pierwszego dnia, zanim pracownik przystąpi do wykonywania obowiązków. 

Ergonomia miejsca pracy

Jedną z podstawowych rzeczy poruszanych na szkoleniach BHP jest ergonomia pracy. Zapewnienie ergonomicznych warunków w pracy ma na celu ochronę zdrowia pracownika oraz stworzenie komfortowych warunków pracy. Wyżej wymienione zmienne wpływają w sposób znaczący na wzrost efektywności pracowników oraz spadek występowania chorób związanych z zawodem. Dodatkowo ergonomia porusza zagadnienia z zakresu: psychologii, bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny, socjologii pracy, nauk technicznych czy antropometrii. Wyróżniamy różne rodzaje ergonomii: koncepcyjna oraz korekcyjna. Ergonomie mają na celu dostosowywanie aspektów pracy do ograniczonych możliwości ludzkiego organizmu. Szukanie optymalizacji i usprawnień to kwintesencja ergonomii pracy.