Nowoczesne rozwiązania dla magazynów

Nowoczesne rozwiązania dla magazynów

Dzięki najnowszej technologii można udoskonalić pracę na magazynach, sortowniach lub zakładach produkcyjnych. Wykorzystanie robotów, przenośników lub taśmociągów pozwoli zautomatyzować pracę produkcji, a co za tym idzie, skuteczniej produkować towary. 

Zautomatyzowanie magazynu

Roboty AGV po raz pierwszy wykorzystano w zakładach produkcyjnych w połowie XX wieku.  Roboty samojezdne, nazywane automatycznymi wózkami transportowymi, są urządzeniami dla transportu ładunków. Wózki AGV poruszają się samoczynnie, bez nadzoru operatora. Można nimi stresować za pomocą metody naprowadzania. Obecnie są popularne naprowadzanie elektromagnetyczne, refleksyjne oraz mapping 2D. Wykorzystuje się je w obiektach logistycznych i halach produkcyjnych. Urządzenia samoczynnie przemieszczają się pomiędzy wyznaczonymi punktami, dzięki technologii rozpoznawania obrazu. Roboty AGV mogą przewozić każdy ładunek, poruszając się po ustalonych trasach. W ciągu ostatnich lat opracowano roboty AGV bazujące na sztucznej inteligencji. Takie urządzenia doskonale się sprawdzają w obiektach, w których jest wysokie tempo przepływu ładunków.

Autostrady w centrach logistycznych

Przenośniki i systemy przenośników można śmiało porównać z autostradami. Wszelkie towary, opakowania lub palety poruszają się szybciej, a dzięki temu praca jest wykonywana efektywniej. Taśmociągi i systemy przenośników są wykorzystywane, aby połączyć z sobą kilka oddalonych stres logistycznych lub magazynowych. Przykładowo strefę zbierania ze strefą wysyłania. Systemy przenośników stały się popularne dzięki bezpiecznemu funkcjonowaniu wielu magazynów, zakładów produkcyjnych oraz centrów dystrybucyjnych. Takie systemy pozwoliły na automatyzację zadań logistycznych, zwłaszcza w obszarze przemieszania produktów, które z reguły były wykonywane przez wózki widłowe, prowadzone przez człowieka. 

Wykorzystanie taśmociągów w produkcji

Sprawny transport towarów lub surowców na halach produkcyjnych to podstawowy aspekt pracy. Taśmociągi są urządzeniami połączonymi ze sobą z przenośników taśmowych, które osiągają długość nawet kilkuset kilometrów. Wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu. Skutecznie zastępują wysiłek fizyczny pracowników, którzy musieliby podjąć do przenoszenia elementów z jednego miejsca do drugiego. Działanie taśmociągów sprawia, że nadają się do zautomatyzowania procesów produkcyjnych, dzięki temu transport może odbywać się w sposób ciągły, a załadunek odbywa się mechanicznie lub ręcznie.