Pompy ciepła – ogrzewają i chłodzą

Pompy ciepła – ogrzewają i chłodzą

Pompy ciepła chronią klimat, ponieważ około trzy czwarte energii do ogrzewania pobierają ze środowiska. Najczęstszymi źródłami ciepła są powietrze, gleba i wody gruntowe. Aby wykorzystać darmowe ciepło środowiska, pompy ciepła wymagają jedynie niewielkiej ilości energii elektrycznej do napędu i pompy. 

Działanie powietrznej pompy ciepła

Kiedy na zewnątrz robi się naprawdę zimno, to tylko kwestia czasu, kiedy poczujemy chłód w środku. Ponieważ ciepło zawsze przemieszcza się wzdłuż gradientu temperatury, od cieplejszego do zimniejszego. Pompa ciepła pokonuje to pozornie nieuniknione prawo natury. Umożliwia ona przemieszczanie ciepła w kierunku przeciwnym do gradientu temperatury, czyli z zimna do ciepła. Jak to działa? Sposób działania pompy ciepła jest w zasadzie identyczny jak w przypadku znanego urządzenia codziennego użytku: lodówki. Jednak podczas gdy lodówka pobiera ciepło ze swojego wnętrza i oddaje je na zewnątrz, pompa ciepła pobiera ciepło z zewnątrz i oddaje je do domu jako energię grzewczą.

Sprawdź: https://dedietrich.pl/pompy-ciepla/

Czy powietrzne pompy ciepła mogą ogrzewać również w czasie mroźnej zimy?

Nawet w mroźne zimowe dni w ziemi, powietrzu atmosferycznym lub wodach gruntowych jest wystarczająco dużo ciepła, aby ogrzać budynek. Na przykład w Skandynawii wiele osób ogrzewa powietrznymi pompami ciepła nawet w zimie. Te wciąż pozyskują energię cieplną z powietrza w temperaturze nawet do -15 stopni. Jednak powietrzne pompy ciepła nie są wtedy tak wydajne jak przy wyższych temperaturach powietrza zewnętrznego i potrzebują więcej energii elektrycznej. Dla bezpieczeństwa powietrzne pompy ciepła posiadają również elektryczne grzałki uzupełniające, które działają w każdej temperaturze. Czy pompa ciepła może chłodzić? Nowoczesne pompy ciepła mogą się przełączać i wtedy również chłodzić. Energia cieplna z budynków jest wtedy przekazywana np. do powietrza lub wód gruntowych. I odwrotnie, nowoczesne systemy klimatyzacyjne mogą również ogrzewać. Szczególnie wydajne chłodzenie można uzyskać dzięki wodzie gruntowej i energii geotermalnej bez sprężarki. Taka klimatyzacja w domu jest oszczędna i ekologiczna.

Typy chłodzenia

Chłodzenie aktywne wymaga dodatkowej energii elektrycznej do napędzania sprężarki w trybie rewersyjnym. Chociaż jest to dodatkowy czynnik kosztowy, zapewnia on wyższą wydajność chłodzenia niż chłodzenie pasywne. Ten rodzaj chłodzenia jest zwykle stosowany z pompami ciepła powietrze-woda. Chłodzenie pasywne jest bardziej energooszczędne, ale może być realizowane tylko z pompą ciepła typu solanka-woda lub woda-woda. Ciepło z budynku jest przekazywane do źródła energii tylko przez pompę obiegową.

Sprawdź: https://dedietrich.pl/produkty/technika-dla-domu/klimatyzacja/