Kiedy stosuje się zawory kulowe elektryczne a kiedy pneumatyczne?

Kiedy stosuje się zawory kulowe elektryczne a kiedy pneumatyczne?

W dziedzinie przemysłowej istnieje wiele rodzajów zaworów, które pełnią kluczową rolę w kontrolowaniu przepływu mediów. Dwa z popularnych typów to zawory kulowe elektryczne i pneumatyczne, czyli wyposażone w siłowniki działające na sprężone powietrze. Przyjrzyj się różnicom występującym między tymi zaworami i poznaj sytuacje, w których stosuje się każdy z ich rodzajów.

Zawory kulowe elektryczne

Stosowane w różnych branżach, automatyczne zawory kulowe elektryczne są sterowane przy użyciu silników elektrycznych. To doskonałe rozwiązania w przypadkach, gdzie wymagane jest precyzyjne sterowanie przepływem mediów, regulacja parametrów oraz zdalne sterowanie. Możliwe zastosowania zaworów kulowych elektrycznych obejmują:

  • Procesy wymagające dokładnej kontroli przepływu, jak w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.
  • Aplikacje, gdzie wymagane jest szybkie i dokładne reagowanie na zmiany w procesie, jak w automatyce przemysłowej.
  • Systemy, w których zdalne sterowanie i monitorowanie wartościami przepływu mediów (gazów lub cieczy) są kluczowe dla bezpieczeństwa ich działania, np. w przemyśle energetycznym.
  • Instalacje, które stworzono z myślą o poprawie bezpieczeństwa użytkowania sieci wodociągowych i systemów grzewczych.

Zawory kulowe pneumatyczne

W odróżnieniu od zaworów kulowych sterowanych elektrycznie zawory kulowe pneumatyczne zamiast energii elektrycznej do działania wykorzystują powietrze sprężone. Są to często stosowane rozwiązania w prostych zastosowaniach, gdzie nie jest wymagana tak precyzyjna kontrola przepływu jak w przypadku zaworów elektrycznych. Zastosowania zaworów kulowych pneumatycznych obejmują m.in.:

  • Proste procesy przemysłowe, gdzie podstawowe otwarcie i zamknięcie przepływu jest wystarczające. Na przykład w oczyszczalniach ścieków.
  • Aplikacje, w których dostęp do zasilania elektrycznego jest ograniczony lub niemożliwy, a zasilanie pneumatyczne jest dostępne. Na przykład w zakładach przemysłowych z instalacjami na sprężone powietrze.
  • Sytuacje, w których nie jest wymagane zdalne sterowanie ani precyzyjna regulacja, a ekonomiczność jest priorytetem.

Wybór między zaworami kulowymi elektrycznymi a pneumatycznymi zależy od wymagań konkretnego zastosowania. Zawory kulowe elektryczne są idealne, gdy precyzyjna kontrola, regulacja i zdalne sterowanie są konieczne. Zawory kulowe pneumatyczne sprawdzają się w prostszych aplikacjach, gdzie ekonomiczność i brak potrzeby zaawansowanego sterowania są kluczowe. Ostatecznie wybór zależy od specyfikacji technicznych oraz priorytetów danej aplikacji przemysłowej.