Genes – Nowy rok i nowe ceny na części do dojarek

Genes – Nowy rok i nowe ceny na części do dojarek

Nowoczesna dojarka to wydajne urządzenie służące do odciągania krowiego mleka. Zostało ono zaprojektowane tak, aby zapewnić stałą próżnię do zasysania mleka i przechowywania go w pojemniku. W skład każdej dojarki wchodzi kilka części do dojarek:

  • Pompa próżniowa i miernik
  • Pulsator
  • Pojemnik na mleko
  • Zbiornik próżniowy
  • Muszle i wkładki do kubków udojowych

Od początku 2022 roku w firmie Genes zostały obniżone ceny. Na stronie można znaleźć nowe ceny i zobaczyć, jak bardzo zmieniły się one na korzyść klientów. Dzięki temu jeszcze bardziej ekonomiczne stanie się korzystanie i eksploatacja dojarek. Tym łatwiej będzie teraz zauważyć, że dojarka pomaga efektywnie zaoszczędzić na kosztach pracy. Właściciel farmy mlecznej staje się coraz mniej zależny od wykwalifikowanych pracowników, a dojenie odbywa się znacznie szybciej w porównaniu z rutynową praktyką. Łatwiej i taniej jest zwiększyć ilość mleka w porównaniu do tradycyjnej metody udoju. Maszyny są bezpieczniejsze niż dojenie ręczne. Nie ranią krów, ponieważ strzyki stykają się z silikonowymi wkładkami, w odróżnieniu od tradycyjnej metody, gdzie często paznokcie ranią strzyki bydła. To wszystko pomaga w dużym stopniu zredukować stres podczas laktacji, co sprawia, że dojenie staje się dla krów naturalnym procesem.

Ograniczenia nowoczesnych części do dojarek

Nowoczesne dojarki i stosowane w nich części do dojarek mają oczywiście również pewne ograniczenia. W związku z tym, że cały proces musi być maksymalnie sterylny i powtarzalny, zasilanie powinno być stałe podczas doju. Starzejące się bydło, które jest przyzwyczajone do ręcznego dojenia, może mieć kłopot z dostosowaniem się do nowoczesnego procesu maszynowego.

Poniesiony kapitał na wdrożenie nowoczesnych technologii jest wysoki, a większość kosztów pochłania szkolenie pracowników na temat konieczności przestrzegania ścisłego procesu czyszczenia maszyny, którego zaniechanie prowadzi to do zanieczyszczenia mleka. Podczas czyszczenia maszyny pojawia się duże zapotrzebowanie na wodę. Prostym sposobem jest przepłukanie systemu za pomocą wiadra z wodą. Odbywa się to ręcznie przy użyciu roztworów przeznaczonych do mycia próżniowo w maszynach. W celu bezpiecznego czyszczenia części i przewodów próżniowych maszyny należy postępować zgodnie z firmową instrukcją obsługi.

Obecnie przemysł produkcji mleka jest najbardziej pożądaną branżą na całym świecie. Mleko i przetwory mleczne cieszą się ogromnym popytem na rynku. Jest to główna korzyść z rozpoczęcia komercyjnej hodowli krów mlecznych.

Inwestycja w nowoczesne części do dojarek ma sens

Popyt na mleko i jego przetwory nigdy nie zmniejszy się, ponieważ mleko zawsze będzie produktem, na którego bazie produkuje się mnóstwo przetworów. Nie musisz się martwić o marketing produktów, ponieważ jest to tradycyjny biznes, dzięki czemu możesz łatwo sprzedawać produkty.

Możesz zwiększyć produkcję nabiału poprzez mechanizację i wdrożenie nowoczesnych części do dojarek zamiast korzystania z robocizny. Właściwe planowanie, zarządzanie i dbanie o zwierzęta zapewnią maksymalny zysk. Otrzymasz więc świetne źródło dochodu.

Mechanizacja jest bardzo potrzebna do uzyskania skutecznych wyników. W 2000 roku na całym świecie było około 800 zautomatyzowanych farm mlecznych. W 2010 r. na całym świecie było około 10 000 gospodarstw AMS; a dziś na całym świecie jest ich już ponad 35 000. Od pierwszej automatyzacji w gospodarstwie mleczarskim do dzisiaj wprowadzono wiele ulepszeń tego procesu.

Dzięki temu ciągle rośnie wydajność, poprawia się dobrostan zwierząt i coraz lepiej żyje się opiekującym się nimi rolnikom. Sposób, w jaki dzisiaj uprawia się ziemię, jest lepszy nie tylko dla ziemi, stada, konsumenta, ale także… dla rolnika. Priorytetowo traktowane jest bezpieczeństwo rolników i otwarcie dyskutuje się ich zdrowie psychiczne. Innowacje dotarły do rolnictwa. Lepiej żyje się również krowom. Każda krowa wchodzi do stanowiska udojowego, gdzie odczytywana jest etykieta identyfikacji radiowej. Następnie otrzymuje dostosowane składniki odżywcze na podstawie danych dotyczących dojenia, zdrowia i kondycji organizmu. Stamtąd ich indywidualne mleko może zostać przetestowane, a następnie trafia do centralnej kadzi lub jest kierowane do wiadra zrzutowego, ostrzegając personel gospodarstwa o wszelkich problemach, jakie może mieć konkretna krowa. Po całym zabiegu krowa opuszcza halę i wraca do swojej bezpiecznej, wygodnej, klimatyzowanej obory. Dzięki tym systemom krowy spędzają mniej czasu na dojeniu, co pozostawia więcej czasu na komfortowy odpoczynek.